Escola d'Escacs de Barcelona Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Social Lliga 2011 Grup A

  NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T Clas
1 XAVI FERRER   0 0 0 0.5 0 1 0 0 0 1.5 9
2 ALBERT MARTINEZ 1   0 0* 1 0 1 1 1 0 5 6
3 JOSEP E. PRADO 1 1   0 0 1 1 1 1 1 7 2
4 ABEL SEGURA 1 1 1   1 1 0.5 1 0.5 1    8 1
5 ROGER ARGEMÍ 0.5 0 1 0   1 1 1 1 0.5 6 3
6 RAFAEL SORIANO 1 1 0 0 0   1 1 1 1 6 4
7 JOSEP RODRIGO 0 0 0 0.5 0 0   0 0 0 0.5 10
8 JUAN BENEDITO 1 0 0 0 0 0 1   0* 0 2 8
9 PERE NIN 1 0 0 0.5 0 0 1 1   0 3.5 7
10 MIGUEL EGEA 1 1 0 0 0.5 0 1 1 1   5.5 506/10/2011
 
13/10/2011
0 Xavi Ferrer - Miguel Egea 1   0 Miguel Egea - Rafael Soriano 1
1 Albert Martinez - Pere Nin 0   0 Josep Rodrigo - Roger Argemí 1
1 Josep E. Prado - Juan Benedito 0   0 Juan Benedito - Abel Segura 1
 1/2 Abel Segura
Josep Rodrigo  1/2   0 Pere Nin - Josep E. Prado 1
1 Roger Argemí - Rafael Soriano 0   0 Xavi Ferrer - Albert Martinez 1

 

20/10/2011
 
27/10/2011
 0 Albert Martinez - Miguel Egea  1   1 Miguel Egea - Josep Rodrigo 0
1 Josep E. Prado - Xavi Ferrer 0   0 Juan Benedito - Rafael Soriano 1
 1/2 Abel Segura - Pere Nin  1/2   0 Pere Nin - Roger Argemí 1
 1 Roger Argemí - Juan Benedito  0   0 Xavi Ferrer
Abel Segura 1
 1 Rafael Soriano
Josep Rodrigo  0   0 Albert Martinez - Josep E. Prado 1

 

03/11/2011
 
10/11/2011
1 Josep E. Prado - Miguel Egea 0   1 Miguel Egea - Juan Benedito 0
1 Abel Segura - Albert Martinez 0*   1 Pere Nin - Josep Rodrigo 0
 1/2 Roger Argemí - Xavi Ferrer  1/2   0 Xavi Ferrer - Rafael Soriano 1
1 Rafael Soriano - Pere Nin 0   1 Albert Martinez - Roger Argemí 0
0 Josep Rodrigo
Juan Benedito 1   0 Josep E. Prado - Abel Segura 1   

 

17/11/2011
 
01/12/2011
1 Abel Segura
Miguel Egea 0   1 Miguel Egea
Pere Nin 0
1 Roger Argemí
Josep E. Prado 0   0 Xavi Ferrer
Juan Benedito 1
1 Rafael Soriano
Albert Martinez 0   1 Albert Martinez
Josep Rodrigo 0
0 Josep Rodrigo
Xavi Ferrer 1   1 Josep E. Prado
Rafael Soriano 0
0* Juan Benedito
Pere Nin 1   1 Abel Segura
Roger Argemí 0

 

15/12/2011
 
 1/2 Roger Argemí
Miguel Egea  1/2  
0 Rafael Soriano
Abel Segura 1  
0 Josep Rodrigo
Josep E. Prado 1  
0 Juan Benedito
Albert Martinez 1  
1 Pere Nin
Xavi Ferrer 0  


Social Lliga 2011 Grup B

  NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T Clas
1 ENRIC GARCIA   0 0 0 1 1 0* 1 0 1 0 0.5 4.5 8
2 MÀXIMA PÉREZ 1   0 0 1 1 1 1 0 1 0 1    7 5
3 FINA FONTANILLES 1 1   0* 1 1    0 1 0* 1 0 1 7 4
4 TONI PICÓ 1 1 1   1 1 0 0* 1 1 0 1 8 3
5 MONTSE CASTRO 0 0 0 0   0 0 1 1 1 0 0 3 10
6 MARTÍ VILASECA 0 0 0 0 1   0 1 0 0 1 1 4 9
7 ALBERT IBAÑEZ 1 0 1 1 1 1   1 0.5 1 1 0 8.5 2
8 PIEDAD NAVARRO 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 1 2 11
9 ANDRÉS YAGÜE 1 1 1 0 0 1 0.5 1   1 0 0 6.5 6
10 JORDI FARRAN 0* 0* 0* 0 0* 1 0* 1 0   0* 0 2 12
11 JOSEP Mª PIGRAU 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1   1 9 1
12 ANGEL Mª GARCIA 0.5 0* 0 0 1 0* 1 0* 1 1 0   4.5 7

 

06/10/2011   11/10/2011
 1/2 Enric Garcia - Angel Mª Garcia  1/2   1 Angel Mª Garcia - Albert Ibañez 0
0 Màxima Pérez - Josep Mª Pigrau 1   0 Piedad Navarro - Martí Vilaseca 1
1 Fina Fontanilles - Jordi Farran 0*   0 Andrés Yagüe - Montse Castro 1
1 Toni Picó
Andrés Yagüe 0   0 Jordi Farran - Toni Picó 1
1 Montse Castro - Piedad Navarro 0   1 Josep Mª Pigrau - Fina Fontanilles 0
0 Martí Vilaseca
Albert Ibañez 1   0 Enric Garcia Màxima Pérez 1

 
13/10/2011   20/10/2011
1 Màxima Pérez - Angel Mª Garcia 0*   0* Angel Mª Garcia - Piedad Navarro 1
1 Fina Fontanilles - Enric Garcia 0    1/2 Andrés Yagüe - Albert Ibañez  1/2
0 Toni Picó - Josep Mª Pigrau 1   1 Jordi Farran - Martí Vilaseca 0
1 Montse Castro - Jordi Farran 0*   1 Josep Mª Pigrau Montse Castro 0
0 Martí Vilaseca
Andrés Yagüe 1   0 Enric Garcia - Toni Picó 1
1 Albert Ibañez
Piedad Navarro 0   0 Màxima Pérez Fina Fontanilles 1

 
27/10/2011   03/11/2011
1 Fina Fontanilles - Angel Mª Garcia 0   1 Angel Mª Garcia - Andrés Yagüe 0
1 Toni Picó - Màxima Pérez 0   1 Jordi Farran - Piedad Navarro 0
0 Montse Castro - Enric Garcia 1   0 Josep Mª Pigrau - Albert Ibañez 1
1 Martí Vilaseca - Josep Mª Pigrau 0   1 Enric Garcia - Martí Vilaseca 0
1 Albert Ibañez
Jordi Farran 0   1 Màxima Pérez - Montse Castro 0
0 Piedad Navarro
Andrés Yagüe 1   0* Fina Fontanilles Toni Picó 1

 
10/11/2011   17/11/2011
1 Toni Picó
Angel Mª Garcia 0   1 Angel Mª Garcia Jordi Farran 0*
0 Montse Castro
Fina Fontanilles 1   1 Josep Mª Pigrau Andrés Yagüe 0
0 Martí Vilaseca
Màxima Pérez 1   1 Enric Garcia Piedad Navarro 0
1 Albert Ibañez
Enric Garcia 0*   1 Màxima Pérez Albert Ibañez 0
0 Piedad Navarro
Josep Mª Pigrau 1   1 Fina Fontanilles Martí Vilaseca 0
1 Andrés Yagüe
Jordi Farran 0   1 Toni Picó Montse Castro 0

 
01/12/2011   15/12/2011
0 Montse Castro - Angel Mª Garcia 1   1 Josep Mª Pigrau - Angel Mª Garcia 0
0 Martí Vilaseca - Toni Picó 1   1 Enric Garcia - Jordi Farran 0*
1 Albert Ibañez - Fina Fontanilles 0   0 Màxima Pérez - Andrés Yagüe 1
0 Piedad Navarro - Màxima Pérez 1   1 Fina Fontanilles - Piedad Navarro 0
1 Andrés Yagüe - Enric Garcia 0   0 Toni Picó - Albert Ibañez 1
0* Jordi Farran - Josep Mª Pigrau 1   0 Montse Castro
Martí Vilaseca 1

 
22/12/2011  
1 Martí Vilaseca - Angel Mª Garcia 0*  
1 Albert Ibañez - Montse Castro 0  
1 Piedad Navarro - Toni Picó 0*  
1 Andrés Yagüe - Fina Fontanilles 0  
0* Jordi Farran - Màxima Pérez 1  
1 Josep Mª Pigrau - Enric Garcia 0